arcvision logo

3D visualisering er et stærkt værktøj til formidling af budskaber.

Det kan bruges inden for næsten alle brancher. I arkitektmiljøer an­vendes 3D bl.a. til at vise by­plan­modeller, byg­ninger, eksteriør-, interiør scener, land­skaber m.m.

I forbindelse med industriel design, hvor man udvikler produkter eller design, kan det være et godt ud­viklings­redskab for at synliggøre processen overfor andre. Herefter kan der laves produktvisualiseringer og markedsførings materialer.

Det kan ligeledes bruges i indu­strien, hvor man ønsker at vise flow­processer el. kom­plekse detalje­løsninger evt. med gennem­skæringer af processer eller mekaniske dele.

Der er natur­ligvis mange flere om­råder og anvendelsesmuligheder. Hvis du ønsker at finde ud af hvor­dan dit projekt kan for­midles, er du vel­kommen til at kontakte os.

3dpixel - højlundvej 14 - DK-8660 skanderborg - tlf.: 7669 0030 - info@3dpixel.dk